Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

31. January 2017.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata je zatvoren!

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u sklopu Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je zatvoren 31. januara 2017. godine u 24:00 po srednje evropskom vremenu putem IMIS 2014-2020 aplikacionog modula.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata generisao je veliko interesovanje, koje se ogleda u 259 podnetih prijava i iznosu potraženih sredstava koji je više od četiri puta veći od iznosa namenjenog Drugom pozivu.

Među podnetim prijavama, 21 prijava se odnosi na Prioritetnu osu 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika; 8 prijava je vezano za Prioritetnu osu 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži; 141 prijava je vezano za Prioritetnu osu 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa i 89 prijava koje se odnose na Prioritetnu osu 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Infografika u prilogu prikazuje statistiku vezanu za Drugi poziv za podnošenje predloga projekata.

Nakon zatvaranja Drugog poziva, obaveza Potencijalnih korisnika je da dostave dokument Certification, koji generiše IMIS 2014-020 do 7. februara 2017. godine – do ponoći ukoliko se dostavi putem preporučene pošte ili kurirske usluge ili do 16:00 po srednje evropskom vremenu u slučaju lične dostave.

Zajednički sekretarijat će obavestiti Potencijalne Vodeće korisnike o rezultatima formalne procene (formal assessment) okvirno u matu 2017. godine*, a dokumentima potrebnim za potpisivanje ugovora okvirno u junu 2017. godine* . U periodu između jula i septembra 2017. godine*, Vodeći korisnici odabranih bi trebalo da potpišu ugovor o subvenciji (Subsidy Contract for Community Funding).       

Za sva pitanja i pojašnjenja Potencijalnim korisnicima su na raspolaganju Zajednički sekretarijat (ZS) i Antena JS.

 

*Okvirno vreme

Možete preuzeti sledeća dokumenta:
2nd Call Statistics_infographics 2nd-call-statistics-infographics.jpg

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više