Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

05. Maj 2017.

Zahtev za dopunu - Formalna procena prijava u okviru Prioriteta 3 i Prioriteta 4 Drugog poziva za podnošenje predloga projekata

Nakon Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, koji je zatvoren 31. januara 2017. godine, Zajednički sekretarijat (ZS) i Antena Zajedničkog sekretarijata (ZS Antena) započeli su formalnu procenu prijava.

24. aprila 2017. godine Vodeći korisnici (IMIS Front Office Users) prijava u okviru Prioritetne ose 3 (PO 3) i Prioritetne ose 4 (PO 4) koje zahtevaju dopunu obavešteni su o tome putem e-mail obaveštenja generisanog putem IMIS 2014-2020 sistema da je potrebno da dopune prijave do 24:00/ponoći (po centralno evropskom vremenu) 5. maja 2017. godine

Organizacijama koje su vodeći korisnici (IMIS Front Office Users) koje nisu primile e-mail obaveštenje generisano putem IMIS 2014-2020 sistema savetuje se da provere status prijave u IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu. U slučaju da njihova prijava zahteva dopunu, obaveštenje o tome se nalazi u odeljku „EMAIL LOG”.

Formalna procena prijava podnetih putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula je podeljena u dve etape: 1) procena prijava u okviru PO 1 i PO 2 i 2) procena prijava u okviru PO 3 i PO 4.  

Vodeći korisnici prijava u okviru PO 1 i PO 2 su obavešteni o rezultatu Formalne procene.

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više