Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

05. Maj 2017.

Zahtev za dopunu - Formalna procena prijava u okviru Prioriteta 3 i Prioriteta 4 Drugog poziva za podnošenje predloga projekata

Nakon Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, koji je zatvoren 31. januara 2017. godine, Zajednički sekretarijat (ZS) i Antena Zajedničkog sekretarijata (ZS Antena) započeli su formalnu procenu prijava.

24. aprila 2017. godine Vodeći korisnici (IMIS Front Office Users) prijava u okviru Prioritetne ose 3 (PO 3) i Prioritetne ose 4 (PO 4) koje zahtevaju dopunu obavešteni su o tome putem e-mail obaveštenja generisanog putem IMIS 2014-2020 sistema da je potrebno da dopune prijave do 24:00/ponoći (po centralno evropskom vremenu) 5. maja 2017. godine

Organizacijama koje su vodeći korisnici (IMIS Front Office Users) koje nisu primile e-mail obaveštenje generisano putem IMIS 2014-2020 sistema savetuje se da provere status prijave u IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu. U slučaju da njihova prijava zahteva dopunu, obaveštenje o tome se nalazi u odeljku „EMAIL LOG”.

Formalna procena prijava podnetih putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula je podeljena u dve etape: 1) procena prijava u okviru PO 1 i PO 2 i 2) procena prijava u okviru PO 3 i PO 4.  

Vodeći korisnici prijava u okviru PO 1 i PO 2 su obavešteni o rezultatu Formalne procene.

Ostale vesti

 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/31/0005.
  Saznajte više
 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više
 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više