Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

31. Avgust 2018.

Proslava Dana evropske saradnje 2018. kroz projektne događaje koji prikazuju prekograničnu saradnju na delu

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija će proslaviti ovogodišnji Dan evropske saradnje tokom septembra i početkom oktobra sa 15 događaja, koje će organizovati sedam projekata koji se realizuju u okviru ovog Programa.

Sa ciljem da pokaže šta prekogranična saradna ove dve susedne zemlje predstavlja i podigne svest o značaju investicija Evropske unije u ovaj region, Zajednički sekretarijat Programa poziva stanovnike pograničnog regiona Mađarske i Srbije kao i sve zainteresovane da se pridruže ovogodišnjoj proslavi.

Posetioci će imati priliku da uživaju u festivalima na otvorenom, kao i besplatnim sportskim događajima, umetničkim izložbama, pozorišnim predstavama za decu i još mnogo čemu.

Projekti koji učestvuju i čiji je cilj da doprinesu očuvanju kulturnog nasleđa pograničnog regiona Mađarske i Srbije i  da unaprede njegov turistički potencijal, kao i da poboljšaju vodoprivredne sisteme u regionu, su sledeći: ActiveGirls – „Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica“; CB BASKET – „Prekogranične košarkaške utakmice“; CommonHeritage – „Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe“; FOLKcoolTOUR –„Folklor i kultura kao turistička atrakcija – skrivene vrednosti i blaga“; OPTI-BIKE – „Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza“; THEATRO – „Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju“;  i  WATERatRISK – „Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove“.

Program obeležavanja Dana evropske saradnje:

8. septembar 2018. godine – Ajvar festival

O događaju: Kulinarski i multiumetnički događaj se fokusira na proizvodnju domaćeg ajvara, ali takođe pruža mogućnost svim stanovnicima Karpatskog basena da predstave kulturne inovacije u skladu sa svojim običajima i nacionalnim identitetom.

Lokacija: park u Deski, u Mađarskoj (pored puta br. 43, u pravcu grada Mako)

Vreme: 10:00 – otvaranje događaja; 16:00 – folk festival; 20:00 – pozorišna predstava, sa balkanskom zabavom nakon toga.

Jezik: mađarski i srpski

Projekat koji organizuje događaj: FOLKcoolTOUR – „Folklor i kultura kao turistička atrakcija - skrivene vrednosti i blaga“

Više informacija: Internet stranica projekta; Fejsbuk stranica projekta; http://ajvarfesztival.hu/

 

11. septembar 2018. godine - Putujuća izložba

O događaju: Izložba restauriranog oltara koji je u 18. veku oslikao barokni slikar Ferenc Falkoner.

Lokacija: Galerija Nagy István, 6500, Baja, br. 1 ulica Arany János;

Vreme: 17:00 (po lokalnom vremenu)

Jezik: engleski, mađarski i srpski

Projekat koji organizuje događaj: CommonHeritage – „Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

15. septembar 2018. godine - Biciklistička tura od  Ašothaloma do Palića

O događaju: Cilj ovog događaja je da pokaže na koji način biciklistička staza, koja će biti izgrađena u okviru ovog projekta, će povezati stanovnike pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

Polazna tačka biciklističke ture biće Centar zajednice u Ašothalomu, u Mađarskoj – Kišor. Tura će proći kroz sestrinski grad Ašothaloma – Bačke Vinograde (Királyhalom), u Srbiji i uključiće i vožnju kroz granični prelaz Ašothalom – Bački Vinogradi. Završna tačka ture je Palić, u Srbiji.

Lokacija: Ašothalom, Mađarska (polazna lokacija)

Jezik: mađarski

Vreme: 09:30 (polazno vreme)

Projekat koji organizuje događaj: OPTI-BIKE – „Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni - planiranje i izgradnja biciklističkih staza“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

17. – 18. septembar 2018. godine – Projekat THEATRO na 25. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici

O događaju: Gostujuće pozorišne predstave lutkarskog pozorišta Kövér Béla iz Segedina (Mađarska) tokom 25. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. Četiri predstave će biti odigrane pred publikom u Srbiji u okviru propratnog programa ovog Festivala.  

Lokacija: „Deže Kostolanji“ pozorište, Subotica, Srbija

Vreme: 10:00  i 14:00 (oba dana)

Jezik: mađarski

Projekat koji organizuje događaj: THEATRO – „Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

18. septembar 2018. godine – Obnovljena predstava pozorišta za decu

O događaju: Predstava lutkarskog pozorišta Kövér Béla iz Segedina (Mađarska) tokom 25. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. Sa ciljem da očuva kulturno nasleđe pograničnog regiona Mađarske i Srbije. Ovo pozorište je obnovilo jednu od antologijskih pozorišnih predstava za decu sa srpske strane pograničnog regiona.

Lokacija: Gradska biblioteka, Subotica, Srbija

Vreme: 11:00

Jezik: mađarski

Projekat koji organizuje događaj: THEATRO – „Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

17. – 27. septembar 2018. godine – Lutkarska izložba pet pozorišta

O događaju: Putujuća izložba marioneta iz pet lutkarskih pozorišta u pograničnom regionu (iz  Segedina, Kečkemeta, Subotice, Zrenjanina i Novog Sada), koja je već održana u Segedinu i Kečkemetu u Mađarskoj, biće predstavljena u Subotici, Zrenjaninu i Novom Sadu u okviru 25. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. Cilj putujuće izložbe je promovisanje zajedničkog kulturnog nasleđa i kulturnih veza u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.

Location: Dečje pozorište, Subotica, Srbija

Vreme: Otvaranje izložbe - 17. septembar 2018. godine u 11:30

Jezik:  srpski i mađarski

Projekat koji organizuje događaj: THEATRO – „Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

19. – 20. septembar 2018. godine – Organizacija pet gostujućih predstava sa 25. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici

O događaju: Repriza pet reprezentativnih pozorišnih predstava sa 25. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici biće održana u lutkarskompozorišu Kövér Béla u Segedinu, u Mađarskoj – jednom od partnerskih organizacija u okviru ovog projekta. Cilj ove inicijative je da publiku u Mađarskoj informiše o Festivalu u Subotici koji organizuje partnerska organizacija iz Srbije.

Lokacija: Lutkarsko pozorište Kövér Béla, Segedin, Mađarska

Vreme: 11:00 i 15:00 (oba dana)

Jezik: engleski, mađarski i srpski

Domaćin je projekat THEATRO – „Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

21. septembar 2018. godine - Predstavljanje knjige (brošure)

O događaju: Predstavljanje štampanog izdanja brošure o Sinagogi u Subotici.

Lokacija: Sinagoga, Subotica, Srbija

Vreme: 17:00

Jezik: srpski

Projekat koji organizuje događaj: CommonHeritage – „Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

21. septembar 2018. godine - Međunarodni turnir u uličnoj košarci

O događaju: Međunarodni turnir u uličnoj košarci na Dan evropske saradnjena kom će učestvovati košarkaški klubovi iz županije Čongrad, u Mađarskoj i iz okruga Bačka i Banat, u Srbiji, kao i iz Temišvara, u Rumuniji.

Lokacija: Sportski centrar Hódtói, ulica Tóalj, 6800 Hodmezevašarhelj, Mađarska

Vreme: 16:30 – 20:00

Jezik: engleski, mađarski i srpski

Projekat koji organizuje događaj: CB BASKET– „Prekogranične košarkaške utakmice“

Više informacija: Veb stranica projekta; Fejsbuk stranica projekta

 

22. septembar 2018. godine - Košarkaški turniri za decu, generacija 2005/2006. godine

O događaju: Prvi dan košarkaškog turnira u okviru ovog projekta. Pored omladinskih ekipa iz partnerske organizacije Sportskog društva „Kosarsuli” iz Mađarske i kluba „Spartak“ iz Subotice, ukupno 12 timova iz mesta u pograničnom regionu  Mađarske i Srbije će igrati u mečevima.

Lokacija: Osnovna škola „Majšanski put“, Majšanski put 87, Subotica, Srbija

Vreme: 8:30 – 20:00

Jezik: srpski

Projekat koji organizuje događaj: CB BASKET – „Prekogranične košarkaške utakmice“

Više informacija: Veb stranica projekta; Fejsbuk stranica projekta

 

23. septembar 2018. godine - Košarkaški turniri za decu, generacija 2005/2006. godine.

O događaju: Drugi dan košarkaškog turnira u okviru ovog projekta. Najbolje omladinske košarkaške ekipe iz mesta u pograničnom regionu  Mađarske i Srbije će se takmičiti za najbolje mesto.

Lokacija: Škola Sonja Marinković, Jo Lajoša 78, Subotica, Srbija  

Jezik: srpski

Vreme: 8:30 – 18:30

Projekat koji organizuje događaj: CB BASKET  – „Prekogranične košarkaške utakmice“

Više informacija: Veb stranica projekta; Fejsbuk stranica projekta

 

28. septembar 2018. godine - Evropska nedelja sporta

O događaju: Proslava „Evropske nedelje sporta“, inicijative potekle od strane Evropske komisije koja ima za cilj da promoviše sport i fizičku aktivnost širom Evrope i da na taj način okupi različite donosioce odlika, interesne strane i eksperte iz oblasti sporta.

Lokacija:  Stara Županijska dvorana, Senteš, Mađarska

Vreme: Konferencija za medije - 10:00-11:00 (po lokalnom vremenu) i celodnevni program sa sportskim aktivnostima

Jezik: mađarski; prevod na srpski

Projekat koji organizuje događaj: ActiveGirls – „Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

28. septembar 2018. godine - Noć istraživača na Univerzitetu u Segedinu: Praćenje vode na terenu

O događaju: interaktivne demonstracije i izložbe namenjene javnosti kako bi se upoznala sa načinom na koji istraživači proučavaju vodu u tlu. Posetioci će imati priliku da vide opremu za naučni rad namenjenu daljinskom otkrivanju i merenju vlaćnosti tla, kao i da učestvuju u eksperimentima sa vodom.

Lokacija: Univerzitet u Segedinu, Mađarska, Katedra za fizičku geografiju; Egyetem ulica 2.-6., 6722 Segedin, Mađarska; prvi sprat, sala “Jakucs-terem”.

Vreme: 17:00 – 19:00

Jezik: mađarski

Projekat koji organizuje događaj: WATERatRISK – „Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove“

Više informacija: Veb stranica projekta; Fejsbuk stranica projekta

 

3. oktobar 2018. godine - Seminar: Izložba restauriranih dela Ferenca Falkonera

O događaju: Restauracija oltara koji oslikao Ferenc Falkoner – uživo.

Lokacija: Galerija Nagy István, 6500, Baja, br. 1 ulica Arany János;

Vreme: 17:00

Projekat koji organizuje događaj: CommonHeritage – „Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe“

Jezik: engleski, mađarski i srpski

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

3. oktobar 2018. godine - Predstavljanje brošure (knjige) o Sinagogi u Subotici

O događaju: Predstavljanje prvog štampanog izdanja informativne brošure o Sinagogi u Subotici.

Lokacija: Galerija Nagy István, 6500, Baja, br. 1 ulica Arany János;

Vreme: 17:00

Jezik: mađarski

Projekat koji organizuje događaj: CommonHeritage – „Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe“

Više informacija: Fejsbuk stranica projekta

 

Tokom ove inicijative, Zajednički sekretarijat Programa će redovno objavljivati novosti o gorepomenutim događajima na stranicama Programa na društvenim medijima Fejsbuk i LinkedIn.

Dan evropske saradnje se svake godine obeležava 21. septembra i nekoliko sedmica pre i posle tog datuma, kada se proslavljaju dostignuća u oblasti teritorijalne saradnje u različitim regionima Evrope, uključujući zemlje koje se graniče sa Evropskom unijom. 

Ostale vesti

 • 09. Maj 2023.
  Info-dani 1. Javnog poziva - najava!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zakazao 4 Info-dana. Saznajte više u ovoj vesti.
  Saznajte više
 • 12. April 2023.
  Novi Program: Objavljena dokumentacija prvog Javnog poziva za projekte!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zvanično objavio svoj prvi Javni poziv za prikupljanje predloga projekata. Srećno!
  Saznajte više
 • 09. Decembar 2022.
  Do Nove godine, još 5 projekata završava implementaciju!
  Ciljna ravnina. Od ukupno 118 ugovorenih projekata, 105 je kompletirano, a ovde navedenih 5 projekata završavaju implementaciju do 31.12.2022. Pročitajte više ovde >>>
  Saznajte više