Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

16. January 2020.

Projekti koji prave razliku -„Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“

Projekt K3CI („Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“) je povezao modernu umetničku scenu Mađarske i Srbije uspostavljanjem veze između 70 mladih umetnika i menadžera iz sfere kulture.

Tokom dve godine trajanja projekta organizovano je osam događaja u vezi sa obrazovanjem, umrežavanjem i promocijom, uključujući „Producentski forum“ „Umetničke rezidencije“, kao i razne koncerte i filmske projekcije. Ovi događaji su omogućili učesnicima razmenu znanja i prakse, pokrenuli saradnju dve lokalne umetničke scene i istakli ulogu mladih žena u umetnosti.

Projekat se prvenstveno fokusirao na umrežavanje i stvaranje kapaciteta zaposlenih u oblasti kulture iz Mađarske i Srbije. Pored toga, projekat je promovisao ove dve umetničke scene i umetnike među publikom iz pograničnog regiona putem četiri javna događaja koja su uključila film, muziku, vizelnu umetnost i performanse. Dobar primer jednog takvog događaja je dvodnevni „pop-up“ festival „Cinema Now“, na kom je projekat učestvovao 26. i 27. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Video klip u prilogu pruža uvid u iskustvo ovih  umetnika i ulogu projekta u njhovom povezivanju.

Projekt K3CI je realizovan u periodu između 1. novembra 2017. godine i 31. decembra 2019. godine u okviru prioriteta programa koji podstiče saradnju u oblasti turizma i kulturnog nasleđa, sa akcentom na saradnju u oblasti kulture. Opširnije informacije pružaju internet stranica i Fejsbuk stranica ovog projekta.Ostale vesti

 • 31. January 2020.
  Projekti koji prave razliku – Projekat WATERatRISK nam pomaže da se izborimo sa uticajima učestalih klimatskih promena u regionu
  Projekat „Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove“, takođe poznat kao WATERatRISK, ponudio je rešenja za praćenje suše i suvišnih voda u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, što je stvorilo osnovu za održivi razvoj regiona.
  Saznajte više
 • 31. January 2020.
  Projekti koji prave razliku - Projekat CBS-CD je primenio tehnologiju u cilju podrške kulturnoj i socijalnoj inkluziji
  Projekat „Prekogranični zvuk za osobe sa invaliditetom“, takođe poznat kao CBS-CD, upotrebio je tehnologiju radi podrške uključivanju dece i mladih sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom u kulturni i društveni život dve zajednice u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.
  Saznajte više
 • 29. Oktobar 2019.
  Projekti koji prave razliku – otvoren je novi granični prelaz u okviru projekta Kübekháza-Rabe
  U okviru projekta prekogranične saradnje „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)“, takođe poznatog kao Kübekháza-Rabe, otvoren je istoimeni granični prelaz između naselja Kubekhaza u Mađarskoj i Rabe u Srbiji, 11. oktobra 2019. godine.
  Saznajte više