Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

29. Oktobar 2019.

Projekti koji prave razliku – otvoren je novi granični prelaz u okviru projekta Kübekháza-Rabe

Polovinom 2019. godine postojalo je osam prelaza na državnoj granici između Mađarske i Srbije. Međutim, dolazilo je do čestih zagušenja prekograničnog saobraćaja, a pogotovo tokom letnjih meseci. Ova situacija je naročito uticala na stanovnike pograničnog regiona koji su svakodnevno putovali na relaciji ove dve zemlje.   

Kao odgovor na ovu situaciju, u okviru projekta prekogranične saradnje „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)“, takođe poznatog kao Kübekháza-Rabe, otvoren je istoimeni granični prelaz između naselja Kubekhaza u Mađarskoj i Rabe u Srbiji, 11. oktobra 2019. godine.

Novi granični prelaz bi trebalo da osigura nesmetan prekogranični saobraćaj i rasteretiti glavne granične prelaze, poput prelaza Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa. Granični prelaz radi svakog dana, od 7 do 19 časova i otvoren je za građane koji putuju ili prevoze robu vozilima do 3,5 tone, kao i za bicikliste i pešake.

Pre otvaranja graničnog prelaza, projektni tim je radio na pripremi prateće dokumentacije, stvaranju prostornih uslova, kao i na izgradnji novog priključnog puta u Mađarskoj dužine 2.309 metara, te sanacije postojećeg priključnog puta, dužine 1.365 metara u Srbiji i 844 metra u Mađarskoj.

Kübekháza-Rabe je bio projekat od strateške važnosti za ovaj region i trajao je tri godine, između 1. oktobra 2016. i 30. septembra 2019. godine. Novi granični prelaz je bio najznačajniji elemenat projekta, a neki od opštih ciljeva koje je ovaj projekat ostvario bili su: unapređenje saobraćajne infrastrukture, stimulacija prekograničnih preduzeća i ekonomskih odnosa, uspostavljanje novih poslovnih prilika, razmena iskustava i najboljih praksi u domenu kulture, turizma i obrazovanja.

Video klip u prilogu je izrađen je u okviru projekta Kübekháza-Rabe sa ciljem da pruži uvid u partnerstvo, infrastrukturne i administrativne poslove u sklopu projekta, kao i radi predstavljanja novootvorenog graničnog prelaza.Ostale vesti

 • 31. January 2020.
  Projekti koji prave razliku – Projekat WATERatRISK nam pomaže da se izborimo sa uticajima učestalih klimatskih promena u regionu
  Projekat „Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove“, takođe poznat kao WATERatRISK, ponudio je rešenja za praćenje suše i suvišnih voda u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, što je stvorilo osnovu za održivi razvoj regiona.
  Saznajte više
 • 31. January 2020.
  Projekti koji prave razliku - Projekat CBS-CD je primenio tehnologiju u cilju podrške kulturnoj i socijalnoj inkluziji
  Projekat „Prekogranični zvuk za osobe sa invaliditetom“, takođe poznat kao CBS-CD, upotrebio je tehnologiju radi podrške uključivanju dece i mladih sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom u kulturni i društveni život dve zajednice u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.
  Saznajte više
 • 16. January 2020.
  Projekti koji prave razliku -„Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“
  Projekt K3CI („Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“) je povezao modernu umetničku scenu Mađarske i Srbije uspostavljanjem veze između 70 mladih umetnika i menadžera iz sfere kulture.
  Saznajte više