Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

29. Oktobar 2019.

Projekti koji prave razliku – otvoren je novi granični prelaz u okviru projekta Kübekháza-Rabe

Polovinom 2019. godine postojalo je osam prelaza na državnoj granici između Mađarske i Srbije. Međutim, dolazilo je do čestih zagušenja prekograničnog saobraćaja, a pogotovo tokom letnjih meseci. Ova situacija je naročito uticala na stanovnike pograničnog regiona koji su svakodnevno putovali na relaciji ove dve zemlje.   

Kao odgovor na ovu situaciju, u okviru projekta prekogranične saradnje „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)“, takođe poznatog kao Kübekháza-Rabe, otvoren je istoimeni granični prelaz između naselja Kubekhaza u Mađarskoj i Rabe u Srbiji, 11. oktobra 2019. godine.

Novi granični prelaz bi trebalo da osigura nesmetan prekogranični saobraćaj i rasteretiti glavne granične prelaze, poput prelaza Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa. Granični prelaz radi svakog dana, od 7 do 19 časova i otvoren je za građane koji putuju ili prevoze robu vozilima do 3,5 tone, kao i za bicikliste i pešake.

Pre otvaranja graničnog prelaza, projektni tim je radio na pripremi prateće dokumentacije, stvaranju prostornih uslova, kao i na izgradnji novog priključnog puta u Mađarskoj dužine 2.309 metara, te sanacije postojećeg priključnog puta, dužine 1.365 metara u Srbiji i 844 metra u Mađarskoj.

Kübekháza-Rabe je bio projekat od strateške važnosti za ovaj region i trajao je tri godine, između 1. oktobra 2016. i 30. septembra 2019. godine. Novi granični prelaz je bio najznačajniji elemenat projekta, a neki od opštih ciljeva koje je ovaj projekat ostvario bili su: unapređenje saobraćajne infrastrukture, stimulacija prekograničnih preduzeća i ekonomskih odnosa, uspostavljanje novih poslovnih prilika, razmena iskustava i najboljih praksi u domenu kulture, turizma i obrazovanja.

Video klip u prilogu je izrađen je u okviru projekta Kübekháza-Rabe sa ciljem da pruži uvid u partnerstvo, infrastrukturne i administrativne poslove u sklopu projekta, kao i radi predstavljanja novootvorenog graničnog prelaza.Ostale vesti

 • 16. January 2020.
  Projekti koji prave razliku -„Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“
  Projekt K3CI („Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije“) je povezao modernu umetničku scenu Mađarske i Srbije uspostavljanjem veze između 70 mladih umetnika i menadžera iz sfere kulture.
  Saznajte više
 • 11. Septembar 2019.
  Saopštenje za medije:Program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije obeležava Dan evropske saradnje projektnim događajima koji prikazuju saradnju na delu
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji sufinansira Evropska unija, obeležiće ovogodišnji Dan evropske saradnje sa 15 događaja koje će tokom septembra i početkom oktobra organizovati devet projekata koji se sprovode u okviru ovog Programa.
  Saznajte više
 • 01. Juni 2019.
  Saopštenje za medije: Evropska unija investira 10,38 miliona evra u pogranični region Mađarske i Srbije putem programa prekogranične saradnje
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem IPA fonda (Instrument za pretpristupnu pomoć), lansirao je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10,38 miliona evra, koji je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije. Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine.
  Saznajte više