Skip navigation

Hírek

A legfrissebb közlemények, hírek és médiával kapcsolatos tartalmak 

03. Október 2016.

Sajtóközlemény - Második pályázati felhívását

2016. október 3. – az Európai Unió IPA (Instrument for Pre-accession Assistance – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) alapjából támogatott Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia összesen 21 500 000 eurós összértékű IPA-keretösszeggel indította el a Magyarország–Szerbia határtérség pályázóit és tevékenységek széles körét célzó második pályázati felhívását.

A HUSRB/1602 számú pályázati felhívásra 2017. január 31-ig nyújthatók be pályázatok.  A felhívás keretében olyan projekt ötletek pályázhatnak támogatásra, amelyek célja pozitív hatás kifejtése a magyar–szerb határtérségben a négy Program-prioritás egyikébe illeszkedően:

 • határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása;
 • a határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése;
 • idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése;
 • a KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel.

A támogatott projekteket a következő közigazgatási egységeket lefedő programterületen kell megvalósítani: Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyék, Szerbiában Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség területek.

A projekteknek határon átnyúló elemeket kell tartalmaznia: az együttműködés keretében legalább egy magyarországi és egy szerbiai szervezet – amelyek székhelye a Programterületen van – közösen nyújtják be a pályázatot, kiválasztás esetén pedig közösen valósítják meg azt. A támogatásra nonprofit szervezetek jogosultak – ideértve az állami és  közjogi szervezeteket, illetve a magánjogi nonprofit szervezeteket is. A Pályázói útmutató részletes leírást ad a pályázatra jogosultak köréről.

A pályázatok benyújtása online, a Program honlapján (www.interreg-ipa-husrb.com) elérhető IMIR 2014-2020 Pályázati Modulon keresztül lehetséges.

A támogatott projektek időtartama legalább 6, de legfeljebb 24 hónap lehet.

A pályázati eljárásra vonatkozó iránymutatások és szabályzatok, továbbá a második pályázati felhívással kapcsolatos minden egyéb információ hozzáférhető a Program weboldalán: www.interreg-ipa-husrb.com.

A pályázati időszakban a Program a Közös Titkárságon (KT) és a KT Antennán keresztül nyújt segítséget a pályázóknak. A potenciális pályázók ezen túlmenően a Program honlapján található online Partnerkereső segítségével is kereshetnek maguknak partnerszervezeteket.

A második pályázati felhívás eredményeinek közlésére várhatóan 2017 júniusában kerül sor.

A HUSRB/1602 számú második pályázati felhívás – amint neve is mutatja – a Program második pályázati felhívása. Az előző – a HUSRB/1601 számú stratégiai pályázati felhívás – 24 800 000 euró IPA keretösszeget különített el és 2016. március 29-től 2016. szeptember 30-ig volt meghírdetve. A stratégiai felhívás eredményeinek bejelentésére várhatóan 2017 januárjában kerül sor.

A 231/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten, valamint a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeleten (IPA II végrehajtási rendelet) alapuló Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programot az Európai Bizottság 2015. december 15-i C(2015) 9488 számú határozatával hagyta jóvá.

A következő dokumentumok tölthetők le:
Sajtóközlemény _Második pályázati felhívását sajtokozlemeny-masodik-palyazati-felhivasat.pdf

Egyéb hírek

 • 31. Január 2020.
  Változást előidéző projektek: a WATERatRISK segít kezelni az erősödő éghajlatváltozásnak a régióban jelentkező hatásait
  A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldásokat fejlesztő WATERatRISK projekt megoldásokat kínált az aszály és a belvíz monitorozására a Magyarország–Szerbia határtérségben és megteremtette a térség fenntartható fejlődésének alapját.
  Több
 • 31. Január 2020.
  Változást hozó projektek – A CBS-CD projekt által használt technológia a kulturális és a társadalmi befogadás támogatása céljából
  A „Keresztirányú hang a fogyatékos gyermekek számára” projekt, más néven CBS-CD  projekt, a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok – közösségeik - kulturális- és társadalmi befogadásának támogatását szolgálja a magyar-szerb határ menti régióban.
  Több
 • 16. Január 2020.
  Változást hozó projektek - „Kortárs kultúra és a kreatív ipar kaleidoszkópja“
  A K3CI („Kortárs kultúra és a kreatív ipar kaleidoszkópja“) projekt kapcsolatot teremtett a kultúra területén dolgozó 70 fiatal művész és vezető között, így összekötötte egymással Magyarország és Szerbia kortárs művészeti életét.
  Több