Skip navigation

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás és a gyakran ismételt kérdések főbb jellemzői

FAQ
 • Stratégiai pályázati felhívást
  Stratégiai pályázati felhívás (lezárult)
  Áttekintés

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én  stratégiai pályázati felhívást tett közzé. Az Európai Bizottság C(2015)9488 számú határozatával 2015. december 15-én jóváhagyott Programnak ez volt az első pályázati felhívása.


  A HUSRB/1601 számú és 24 800 000 euró keretösszegű stratégiai pályázati felhívás a Magyarország-Szerbia határtérség szempontjából olyan stratégiai jelentőségű projektekmegvalósítását támogatta, amelyek igazodtak a vonatkozó nemzeti és regionális stratégiákhoz, és amelyek a határtérségbeli életminőséget nagyban befolyásolni és javítani képesek.

   

  A HUSRB/1601 számú stratégiai pályázati felhívás 2016. szeptember 30-án zárult. Ezen időszak alatt a Program – a Pályázói útmutató 8.2 fejezetének megfelelően – a Közös Titkárságon (KT) és a KT Antennán keresztül segítséget nyújtott a Pályázóknak a pályázati folyamatban. A potenciális pályázók ezen túlmenően a Program honlapján található online Partnerkereső segítségével is kereshetnek maguknak projektpartnereket.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag letöltése

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból áll: 

  • Pályázati felhívás 
  • Pályázati útmutató és mellékletei
  • A kiadások elszámolhatósági szabályai
  • Pályázati adatlap és mellékletei

  A felhívás időtartama

  A pályázatokat 2016. március 29. és 2016. szeptember 30-án 24:00 (CET) között lehetett postára adni. A személyesen vagy futárszolgálat útján benyújtott pályázatoknak 2016. szeptember 30-án 16:00-ig (CET) meg kellett érkezniük a KT-hez.

  MEGJEGYZÉS: A stratégiai felhívás projektjavaslatainak eredeti benyújtási határideje 2016. augusztus 26-án 24:00 (CET) volt (a személyesen leadott pályázatoké pedig 16:00 (CET)). A KMB 2016. július 11-én meghosszabbította ezt a határidőt. 

   

  Területi korlátozás

  A támogatott projekteket a Programnak az Együttműködési Program című dokumentumában meghatározott jogosult területén kellett végrehajtani, vagyis a következő NUTS III szintű (NUTS III szinttel egyenértékű) területeken:

  • Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék;
  • Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

   

  Pályázók köre

  A Programra elkülönített pénzeszközökre a következő szervezetek voltak jogosultak pályázatot benyújtani: 

  • állami hatóságok 
  • közjogi intézmények 
  • magánjogi non-profit szervezetek -  főszabályként

  A pályázói jogosultság részletes leírását a Pályázói útmutató 2. fejezete tartalmazza.

   

  Költségvetés

  A stratégiai pályázati felhívás rendelkezésére álló keret összeg 24 800 000 euró volt. Az egyes prioritástengelyekre (PA) lebontott indikatív pénzügyi juttatások és a minimális támogatási összegek a következők voltak:

  • PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása – a minimális IPA-hozzájárulás összege 4 000 000 euró; 
  • PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése – a minimális IPA-hozzájárulás összege 2 000 000 euró; 
  • PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése– a minimális IPA-hozzájárulás összege 2 000 000 euró;

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektek jelen felhívás szerint megítélt pénzügyi juttatásai a pályázatok elbírálása és kiválasztása után változhatnak.

   

  A támogatás forrásai

  Az IPA-támogatás mértéke projektszinten az összes elszámolható kiadás 85%-a, a maradék 15% nemzeti forrásból finanszírozandó. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a finanszírozási források a Pályázati útmutató 6. fejezetében leírtak szerint eltérőek a magyarországi és a szerbiai kedvezményezetteknél. 
  Ha a vezető kedvezményezett támogatási szerződést kötött az Irányító Hatósággal (IH), akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból legfeljebb 15%g előleg automatikusan jár a kedvezményezetteknek.

   

  A projekt időtartama

  Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 12, de legfeljebb 36 hónap lehetett.

   

  Pályázatok benyújtása 

  A megfelelő alátámasztó dokumentumokkal ellátott pályázatokat a Pályázói útmutató 8.5 fejezetében meghatározott szabályok szerint a Közös Titkársághoz (KT) kellett benyújtani. 

   

  Kiválasztási folyamat


  Az elbírálási folyamat leírását a Pályázói útmutató 9. fejezete tartalmazta. 

   

  A stratégiai pályázati felhívás eredményei

  A stratégiai pályázati felhívás eredményeinek közlésére 2017 januárjában került sor.

  A stratégiai pályázati felhívás eredményei a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése alapján kerülnek bemutatásra.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Results of the Strategic Call for Proposals results-of-the-strategic-call-for-proposals.pdf
 • Második pályázati felhívását
  Második pályázati felhívás (lezárult)
  Áttekintés

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia) 2016. október 3-án megnyitotta a második pályázati felhívását.

  A HUSRB/1602 számú pályázati felhívás, 21 500 000 eurós keretösszeggel széles pályázói körnek szólt, sokféle tevékenység megvalósítására a Programterületen.

  A HUSRB/1602 számú második pályázati felhívásra 2017. január 31-ig lehetett pályázatokat benyújtani. Ezen időszak alatt a Program – a Pályázói útmutató 8.2 fejezetének megfelelően – a Közös Titkárságon (KT) és a JS Antennán keresztül nyújtott segítséget a pályázóknak.

  A második pályázati felhívás a 2016. szeptember 30-án lezárult stratégiai felhívást követte.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag letöltése

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból állt:

  • HUSRB 2. pályázati felhívás;
  • HUSRB 2. PF pályázati útmutatója;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap I. melléklete;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap II. melléklete;
  • Költségek elszámolhatósági szabályai;
  • HUSRB 2. PF Pályázati Útmutató I. melléklete –támogatási szerződés minta;
  • HUSRB 2. PF  Pályázati Útmutató  II. melléklete –  partnerségi megállapodás minta;
  • HUSRB Felhasználói kézikönyv.

  A Pályázati csomag dokumentumaival az IMIR 2014-2020 rendszer felhasználói kézikönyve is letölthető volt.

   

  A felhívás időtartama

  2016. október 3 – 2017. január 31 24:00 (éjfél) CET

   

  Támogatható terület

  A támogatott projekteket a Programnak az Együttműködési Program című dokumentumában meghatározott jogosult területén kellett végrehajtani, a következő NUTS III besorolású (vagy NUTS III szinttel egyenértékű) területeken:

  • Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék;
  • Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

   

  Pályázók köre

  A Program által nyújtott támogatásra  főszabályként a következő szervezetek nyújthattak be pályázatot:

  • állami hatóságok
  • közjogi intézmények
  • magánjogi non-profit szervezetek

  A pályázói jogosultság részletes leírását a Pályázói útmutató 2. fejezete tartalmazza.

   

  A Program prioritásai és akcióterületei
  • PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása
  • 1.1. akció: Vízgazdálkodás és szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem
  • 1.2. akció: Természetvédelem és a vizes élőhelyek megőrzése

   

  • PT 2: Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése
  • 2.1. akció: Határátkelőhelyek, utak és kerékpárutak
  • 2.2. akció: A tömegközlekedési szolgáltatások és a vasútvonalak fejlesztése

   

  • PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése
  • 3.1. akció: A kulturális és természeti örökségen alapuló idegenforgalmi termékek, szolgáltatások és látnivalók
  • 3.2. akció: Együttműködés a kulturális, közösségi események, a sport, a szabadidős tevékenységek és a természetvédelem terén

   

  • PT 4KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel
  • 4.1. akció: Az innováció erősítése a KKV-k és a kutatóintézetek közötti együttműködéssel, valamint  fiatalok bevonásával
  • 4.2. akció: A szociális vállalkozás ösztönzése és fejlesztése

  A tevékenységek tájékoztató jellegű listája és részletes leírásuk a Pályázati útmutató 1.3. fejezetében található.

   

  Költségvetés

  Meghirdetett akcióterületek és a rendelkezésre állt indikatív allokáció: A második pályázati felhívásban 21 500 000 euró indikatív IPA támogatás állt rendelkezésre.

  Az egyes prioritástengelyek és akcióterületek indikatív allokációi a Pályázati útmutató 1.3. és 1.5. fejezetében olvashatóak.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek támogatása a pályázatok elbírálása és kiválasztása során változhattak a benyújtott pályázathoz képest.

   

  Társfinanszírozási arány

  Az uniós hozzájárulás mértéke projektszinten a teljes elszámolható költségek maximum 85%-a volt.

  A maradék 15% nemzeti forrásból finanszírozandó.

  MEGJEGYZÉS: a finanszírozási források a Pályázati útmutató 6. fejezetében leírtak szerint eltérőek a magyarországi és a szerbiai kedvezményezetteknél. Ha a Vezető Kedvezményezett támogatási szerződést kötött az Irányító Hatósággal, akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból legfeljebb 15%-os előlegösszeg automatikusan jár a kedvezményezetteknek. 

   

  A projekt időtartama

  Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 6, de legfeljebb 24 hónap lehetett. 

   

  Pályázatok benyújtása 

  A Pályázati útmutató 8.5 fejezetében foglalt szabályok szerint a pályázatokat online kellett benyújtani az IMIR 2014-2020 pályázati modulban.

  Az IMIR 2014-2020 pályázati modulhoz a következő linken lehetett hozzáférni:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  A benyújtási határidő 2017. január 31. 24:00 óra - CET (éjfél) volt.

  MEGJEGYZÉS: Az IMIR 2014-2020 pályázati modul blokkolta a határidő utáni benyújtásokat, a határidő után pályázat benyújtására nem volt mód.

  A pályázat elektronikus benyújtásakor az IMIR 2014-2020 generált egy igazoló dokumentumot, amelyet a projekt valamennyi Kedvezményezettje jogi képviselőjének/képviselőinek alá kellett írnia és le kellett pecsételnie. Az eredeti igazoló dokumentumot postán kellett benyújtani a következő címre:

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

  Közös Titkársága

  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

  Szép utca 2, 4. em.

  H-1053 Budapest, Magyarország

  2017. február 7-ig,

  a benyújtás időpontjának a levélküldeményen szereplő postára adás időpontját tekintjük (postai pecsét dátuma).

   

  Kiválasztási folyamat

  Az elbírálási folyamat leírását a Pályázói útmutató 9. fejezete tartalmazza. 

   

  A második pályázati felhívás eredményei

  A második pályázati felhívás eredményeiről 2017. júniusában küldtünk értesítést. 

   

  Információs napok

  A Közös Titkárság és a JS Antenna közösen szervezett egész napos Információs napokat a következő beosztás szerint:

  1. Szeged – 2016. November 24., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)
  2. Újvidék – 2016. November 28., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)
  3. Szabadka – 2016. November 29., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)
  4. Kecskemét – 2016. November 30., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)

   

  További hasznos információk a pályázóknak

  A leendő pályázóknak javasoltuk, hogy keressék fel a Program weboldalának Letöltések menüpontját, ahonnan az Együttműködési Program; az Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához; a korábbi Magyarország Szerbia IPA CBC Programban megvalósított projekteket összefoglaló kiadványok és számos más fontos dokumentum is letölthető volt.

  A Program weboldalának Gyakran ismételt kérdések című részét a pályázati időszakban rendszeresen frissítettük, és a leendő pályázók itt további tájékoztatást, magyarázatot vagy iránymutatást találhattak.

  Az online Partnerkereső fórum a közös pályázáshoz partnerszervezeteket kereső szervezeteknek a rendelkezésére állt.

  A Közös Titkárság és a KT Antenna mellett további segítséget jelenthettek a Programmenedzserek tanácsai – a Program Facebook és LinkedIn oldalain hetente közzétett posztok, amelyekben a programmenedzserek hasznos tapasztalataikat osztják meg a pályázókkal (és kedvezményezettekkel).

   

  A második pályázati felhívás eredményei

  A második pályázati felhívás eredményeiről 2017. júniusában küldtünk értesítést. 

  A második pályázati felhívás eredményei a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése alapján kerülnek bemutatásra.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Results of the Second Call for Proposals results-of-the-second-call-for-proposals-874.pdf
 • Harmadik pályázati felhívás
  Harmadik pályázati felhívás (lezárult)
  Áttekintés

  Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia) 2019. június 1.-én megnyitja a harmadik pályázati felhívását.

  A 10 380 000 eurós keretösszeggel meghirdetésre kerülő, HUSRB/1903 számú harmadik pályázati felhívás a pályázók széles körének szól és sokféle tevékenység megvalósítására szolgál a Programterületen.

   

  A felhívás időtartama

  2019. június 1. – 2019. szeptember 30., 15:00 CET

  Ezen időszak alatt a Program – a Pályázói Útmutató 8.2 fejezetének megfelelően – a  Közös Titkárságon (KT) és a KT Antennán, keresztül nyújt segítséget a pályázóknak.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag letöltése

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból állt:

  • Pályázati felhívás,
  • Pályázati útmutató és mellékletei
  • Költségek elszámolhatósági szabályai
  • Pályázói nyilatkozat
  • Pályázói nyilatkozat állami támogatással kapcsolatban

  A Pályázati csomag dokumentumaival az IMIR 2014-2020 rendszer felhasználói kézikönyve is letölthető.

   

  Pályázatok benyújtása 

  A Pályázati útmutató 8.5 fejezetében foglalt szabályok szerint a pályázatokat online kell benyújtani az IMIR 2014-2020 pályázati modulban.

  Az IMIR 2014-2020 pályázati modulhoz a következő linken lehet hozzáférni: 

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

   

  A benyújtási határidő 2019. szeptember 30. 15:00 óra – CET.

   

  MEGJEGYZÉS: A határidő eltelte után benyújtott pályázatok formai értelemben nem minősülnek megfelelőnek és a továbbiakban figyelmen kívül maradnak.

  A pályázat elektronikus benyújtásakor az IMIR 2014-2020 egy igazoló dokumentumot generál, amelyet a projekt valamennyi Kedvezményezettje jogi képviselőjének/képviselőinek alá kell írnia és le kell pecsételnie.

  Az eredeti igazoló dokumentumot postán kell benyújtani a következő címre:

  Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

  Szép utca 2, 4.em

  H-1053 Budapest, Magyarország

  2019. október 8-ig, helyi idő (Közép Európai idő) szerint 24:00 (éjfél) óráig a benyújtás időpontjának a levélküldeményen szereplő postára adás időpontját tekintjük (postai pecsét dátuma). 

   

  Támogatható  terület

  A támogatott projekteket a Programnak az  Együttműködési Program című dokumentumában meghatározott jogosult területén kell végrehajtani, a következő NUTS III besorolású (vagy NUTS III szinttel egyenértékű) területeken:

  • Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék;
  • Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

   

  Pályázók köre

  A Program által nyújtott támogatásra főszabályként a következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • állami hatóságok
  • közjogi intézmények
  • magánjogi non-profit szervezetek 

  A pályázói jogosultság részletes leírását a Pályázói Útmutató 2. fejezete tartalmazza.

  A partnerségeknek a határ mindkét oldaláról érkező, jogosult partnerek között kell létrejönniük, amelyek mindegyike megfelel a pályázókkal szemben támasztott jogosultsági feltételeknek. Alapvető követelmény, hogy a Vezető Kedvezményezett legalább egy partner szervezettel kell, hogy együttműködjön a határ másik oldaláról, azaz egy határmenti kedvezményezettel.

  A Kedvezményezettek legnagyobb száma - a Vezető Kedvezményezettet is beleértve – legfeljebb hat lehet.

   

  A Program prioritásai és akcióterületei

  PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása

  • 1.1. akció: Vízgazdálkodás és szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem
  • 1.2. akció: Természetvédelem és a vizes élőhelyek megőrzése

   

  PT 2: Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése

  • 2.1. akció: Határátkelőhelyek, utak és kerékpárutak
  • 2.2. akció: A tömegközlekedési szolgáltatások és a vasútvonalak fejlesztése

   

  PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése

  • 3.1. akció: A kulturális és természeti örökségen alapuló idegenforgalmi termékek, szolgáltatások és látnivalók
  • 3.3. akció: Együttműködés a kulturális és közösségi események területén
  • 3.4. akció: Együttműködés a sport, a szabadidős tevékenységek és a kisebb jelentőségű természetvédelmi beavatkozások területén

   

  PT 4KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel

  • 4.2. akció: A szociális vállalkozás ösztönzése és fejlesztése
  • 4.3. akció: Vállalkozói innováció erősítése kutatóintézetek bevonásával a fiataloknak nyújtott ösztöndíjakon keresztül

  A tevékenységek tájékoztató jellegű listája és részletes leírásuk a Pályázati Útmutató 1.3. fejezetében található.

   

  Költségvetés

  A harmadik pályázati felhívásban 10 380 000 euró indikatív IPA támogatás áll rendelkezésre.

  Az egyes prioritástengelyek és akcióterületek indikatív allokációi a Pályázati útmutató 1.3 és 1.5. fejezetében olvashatóak.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek támogatási összege a pályázatok elbírálása és kiválasztása során, a benyújtott pályázathoz képest megváltozhatnak.

   

  Társfinanszírozási arány

  Az uniós hozzájárulás mértéke projektszinten a teljes elszámolható költségek maximum 85%-a. A fennmaradó 15% nemzeti forrásból kerül majd finanszírozásra.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a finanszírozási források a Pályázati Útmutató 6. fejezetében leírtak szerint a magyarországi és a szerbiai kedvezményezetteknél eltérőek.

  Amennyiben a Vezető Kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal, akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból legfeljebb 15% előleg-összeg automatikusan jár a kedvezményezetteknek.  

   

  A projekt időtartama

  Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 6, legfeljebb 18 hónap lehet. 

   

  Kiválasztási folyamat

  Az elbírálási folyamat leírását a Pályázói Útmutató 9. fejezete tartalmazza.

   

  A pályázati felhívás eredményei

  A harmadik pályázati felhívás eredményeiről szóló tájékoztatás várhatóan 2020 második negyedévében történik.

   

  Információs Napok

  A pályázati időszak alatt a Közös Titkárság Információs Napokat fog szervezni. 

  Információs Napok Magyarországon:

  • Kecskemét, 2019. július 30., 09:30–16:45, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  • Szeged2019. augusztus 27., 09:30–16:45 - Art Hotel, Somogyi u. 16., 6720 Szeged

  Információs Napok Szerbiában:

  • Újvidék2019. augusztus 14., 09:30–16:00, Sheraton Novi Sad, Polgar Andraša 1, Újvidék, Szerbia 21000.
  • Szabadka2019. augusztus 28., 09:30–16:00 – A Szabadkai Városháza tanácsterme, Trg Slobode 1., 24000 Szabadka

  A nagy érdeklődés és a rendezvény helyszínének kapacitása miatt az eseményeken történő részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció keretében, az alábbi adatok megjelölésével, e-mailt küldhet a dban@interreg-ipa-husrb.com e-mailcímre: az esemény amin részt kíván venni, a képviselt szervezet / intézmény neve valamint a résztvevő(k) neve.

   
  További hasznos információk a pályázóknak

  A leendő pályázóknak javasoljuk, hogy keressék fel a Program weboldalának  Letöltések menüpontját, ahonnan az Együttműködési Program; az Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához; a korábbi Magyarország-Szerbia IPA CBC Programban megvalósított projektekről szóló, összefoglaló kiadványok és számos más fontos dokumentum is letölthető.

  A Program Gyakran Ismételt Kérdések  című része hamarosan elérhetővé válik.

  Az online Partnerkereső fórum a közös pályázáshoz, partnerszervezeteket kereső szervezeteknek a rendelkezésére áll.

  A korábbiakban, a Program stratégiai pályázati felhívást (2016. március 29 és 2016. szeptember 30. között) és második pályázati felhívást hirdetett meg (2016. szeptember 30.  és 2017. január 31. között).

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Results of the Third Call for Proposals results-of-the-third-call-for-proposals.pdf
  Results of the Third Call for Proposals - updated results-of-the-third-call-for-proposals-updated.pdf
  Results Third Call, Reserved project to be contracted results-third-call-reserved-project-to-be-contracted.pdf