Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

01. Juni 2019.

Lansiran Treći poziv za podnošenje predloga projekata!

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija lansirao  je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10,38 miliona evra, namenjenih širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u okviru pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

Detaljne informacije su dostupne u okviru Prijavnog paketa i Priručnika za korisnike za proces prijavljivanja na internet stranici Treći poziv za podnošenje predloga projekata.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata je planiran kao poslednji poziv u okviru Projekta.  Poziv će biti otvoren do 30. septembra 2019. godine za predloge projekata koji za cilj imaju ostvarivanje pozitivnog uticaja u Programskoj oblasti tako što će se pozabaviti jednim od četiri prioriteta Programa:

 • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • PO 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; ili
 • PO 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Prijave se moraju podneti elektronski, putem  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula. Samo  sertifikat koji ovaj sistem generiše je potrebno dostaviti poštom.

Neophodno je da projekti poseduju prekogranični element – u njima treba da učestvuje barem jedna organizacija iz Mađarske i jedna iz Srbije, a najviše šest organizacija u okviru partnerstva. Partnerske organizacije treba da imaju svoja sedišta u Programskoj oblasti  i moraju da podnesu predlog projekta zajedno, a ukoliko budu odabrane, da ga zajedno sprovedu.

Implementacija finansiranih projekata ne sme trajati kraće od šest, ni duže od 18 meseci.

Okvirni rok za objavljivanje rezultata Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata je drugi kvartal 2020. godine.

Potencijalni podnosioci predloga projekata imaju mogućnost da pronađu partnerske organizacije putem onlajn alata Partner Search.

Pored informacija na internet stranici programa, potencijalni podnosioci mogu da pristupe infografikama, koje na jednostavan način objašnjavaju karakteristike Programa.

Tokom perioda podnošenja predloga projekata, Program će  podnosiocima predloga projekata pružati pomoć kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS.

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više