Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

01. Juni 2019.

Lansiran Treći poziv za podnošenje predloga projekata!

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija lansirao  je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10,38 miliona evra, namenjenih širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u okviru pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

Detaljne informacije su dostupne u okviru Prijavnog paketa i Priručnika za korisnike za proces prijavljivanja na internet stranici Treći poziv za podnošenje predloga projekata.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata je planiran kao poslednji poziv u okviru Projekta.  Poziv će biti otvoren do 30. septembra 2019. godine za predloge projekata koji za cilj imaju ostvarivanje pozitivnog uticaja u Programskoj oblasti tako što će se pozabaviti jednim od četiri prioriteta Programa:

 • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • PO 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; ili
 • PO 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Prijave se moraju podneti elektronski, putem  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula. Samo  sertifikat koji ovaj sistem generiše je potrebno dostaviti poštom.

Neophodno je da projekti poseduju prekogranični element – u njima treba da učestvuje barem jedna organizacija iz Mađarske i jedna iz Srbije, a najviše šest organizacija u okviru partnerstva. Partnerske organizacije treba da imaju svoja sedišta u Programskoj oblasti  i moraju da podnesu predlog projekta zajedno, a ukoliko budu odabrane, da ga zajedno sprovedu.

Implementacija finansiranih projekata ne sme trajati kraće od šest, ni duže od 18 meseci.

Okvirni rok za objavljivanje rezultata Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata je drugi kvartal 2020. godine.

Potencijalni podnosioci predloga projekata imaju mogućnost da pronađu partnerske organizacije putem onlajn alata Partner Search.

Pored informacija na internet stranici programa, potencijalni podnosioci mogu da pristupe infografikama, koje na jednostavan način objašnjavaju karakteristike Programa.

Tokom perioda podnošenja predloga projekata, Program će  podnosiocima predloga projekata pružati pomoć kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS.

Ostale vesti

 • 28. Oktobar 2019.
  Dan evropske saradnje 2019. godine
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je proslavio ovogodišnji Dan evropske saradnje putem 15 događaja, koje je tokom septembra i oktobra organizovalo devet projekata koji se realizuju u okviru ovog Programa.
  Saznajte više
 • 02. Oktobar 2019.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata je završen sa 121 podnetom prijavom
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata je zatvoren 30. septembra 2019. godine sa 121 prijavom predloga projekata podnetih putem Aplikacionog modula IMIS 2014-2020.
  Saznajte više
 • 03. Septembar 2019.
  Proslava Dana evropske saradnje 2019.
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija će proslaviti ovogodišnji Dan evropske saradnje tokom septembra i početkom oktobra sa 15 događaja, koje će organizovati devet projekata koji se realizuju u okviru ovog Programa.
  Saznajte više